Göteborg

(klicka på respektive avdelning för att se kort på Era kontaktpersoner)

Växel 031-7643650 Öppet tid 08.00-17.00
    (Från 15 maj till 15 sept 08.00-16.00)
       
Ledning: Telefon Mobilnummer E-post
Henrik Holm (VD/CEO) 042-251802   henrik.holm@gdl.se
Kent Krook (senioradvisor) 031-7643662 0733-213221 kent.krook@gdl.se
Jesper Fris (utrikes ansvarig) 042-251860 0709-263941 jesper.fris@gdl.se
Ralph Krook (distriktschef)   0733-213220 ralph.krook@gdl.se
Försäljning enhetslaster GDL:     salesfclgot@gdl.se
Gunnel Dahlbäck (enhetslaster)
031-7643571 0701-901471 gunnel.dahlback@gdl.se
Försäljning LogistikPartner:     sales.segot@gdl.se
Christian Marklund (stycke/partigods) 031-7643578 0709-308385 christian.marklund@gdl.se
       
Utrikes:
  bokningnorden.segot@gdl.se
Ralph Krook (affärsområdeschef) 031-7643668 0733-213221 ralph.krook@gdl.se
David Raudva (teamleader) 031-7643667 0733-213222 david.raudva@gdl.se
Mikael Johannesson 031-7643575 0701-901478 mikael.johannesson@gdl.se
Magnus Ryding 031-7643664 0733-256953 magnus.ryding@gdl.se
Jessica Lind 031-7643669 0733-587855 jessica.lind@gdl.se
Fax Utrikes 031-543651
 
       
Inrikes styckegods:
  bokninginrikes.segot@gdl.se
Sofia Lund 031-7643661 0703-645736 sofia.lund@gdl.se
Fax inrikes styckegods 031-543651
 
       
Enhetslaster/Container:
  bokningfcl.segot@gdl.se
Stefan Bergström (affärsområdeschef) 031-7643652 0733-865719 stefan.bergstrom@gdl.se
Max Krook (transportledare sima/lokalt) 031-7643654 0733-702537 max.krook@gdl.se
Linda Karlsson (admin) 031-7643657  0704-391618 linda.karlsson@gdl.se
Håkan Karlsson (sjukskriven) 031-7643663 0709-388400 hakan.karlsson@gdl.se
Andreas Bergström (transportledare sima/lokalt) 031-7568888 0725-890326 andreas.bergstrom@gdl.se
Douglas Krook (transportledare fjärr) 031-7643659 0708-923427 douglas.krook@gdl.se
       
Järnväg:
  railbokning@gdl.se
Mimmi Björnrud (järnväg) 031-7643570 0701-901470 mimmi.bjornrud@gdl.se
Chatarina Jönsson (järnväg admin) 031-7643577 0701-901451 chatarina.jonsson@gdl.se
Fax Container och Järnväg 031-7643651
 
       
Miljö/Kvalitet:
   
Christer Eliassson
0703-818745 christer.eliasson@gdl.se
       
Ekonomi:
  segot.invoice@gdl.se
Christel Gullholm 031-7643650
christel.gullholm@gdl.se
Andreas Roslund (CFO) 042-251829
andreas.roslund@gdl.se
 
   

 

Cookies